Wznowienie udzielania sakramentu bierzmowania w archidiecezji częstochowskiej

Po przerwie związanej z pandemią koronawirusa wraca powoli normalny rytm posługi kościelnej związanej z udzielaniem sakramentu bierzmowania. O stosowanych obecnie w tej kwestii zasadach mówi rzecznik archidiecezji częstochowskiej ks. Mariusz Bakalarz:

– Codzienność działania Kościoła to sprawowanie sakramentów świętych i przygotowania do nich. Czas epidemii spowodował, że potrzeba było zawiesić przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Kiedy teraz możemy już wracać do ograniczonej, ale już bardziej otwartej posługi przyszedł czas także na to, aby mogły mieć miejsce bierzmowania do których młodzi ludzie przygotowywali się i na które czekają. Od 24 maja, czyli od dnia od którego – jak mówią komunikaty – będzie wznowiona nauka szkolna, będą też już sprawowane w poszczególnych parafiach sakramenty bierzmowania z zachowaniem oczywiście obowiązujących na razie ograniczeń i wszelkich norm dotyczących liczebności, odległości, środków ostrożności. Będzie jednak już można przystąpić do tego sakramentu – powiedział ks. Bakalarz. – Księża proboszczowie w ustaleniach z biskupami będą wyznaczać czas, miejsce, szczególne warunki, bo w niektórych świątyniach liczebność czy limity, które są nie będą pozwalały na to żeby mogli się zgromadzić wszyscy, będzie czasami podziału na grupy, ale będziemy starać się żeby ci, którzy czekali, przygotowali się już do sakramentu bierzmowania, mogli go otrzymać – zakomunikował rzecznik archidiecezji.

Po dwumiesięcznej przerwie sakrament bierzmowania udzielany będzie również w kościele rektorackim w III Alei Najświętszej Maryi Panny. Obowiązywać będą jednak pewne restrykcje.

– Zgodnie ze zwyczajem i pewnym harmonogramem, który jest bierzmowanie w kościele rektorackim odbywa się – z pewnymi wyjątkami np. w przypadku grudnia lub świąt wypadających w tym czasie – w ostatnią sobotę każdego miesiąca. Powoli wracamy już do tego harmonogramu, jednak ze względu na to, że kościół rektoracki jest dość niewielki i ma ograniczoną liczbę osób, które będą mogły uczestniczyć powstała konieczność, aby osoby pragnące tego dnia przystąpić do bierzmowania zgłaszały się wcześniej i tu kolejność zgłoszeń będzie decydująca i być może bierzmowanie tego dnia będzie udzielane w dwóch, a może w trzech oddzielnych grupach po to żeby każdy mógł przystąpić, a jednocześni by dochować wszystkich norm, których musimy przestrzegać – powiedział ks. Mariusz Bakalarz.

Więcej informacji na temat aktualnych zasad udzielania sakramentu bierzmowania w archidiecezji częstochowskiej można znaleźć na stronie archiczest.pl oraz u duszpasterzy.

KG