Zamyślenie nad tajemnicą wiary

Już po raz 29. na Jasnej Górze odbywa się Sympozjum dla księży rekolekcjonistów, ojców duchownych oraz dla spowiedników kapłańskich. Rozpoczęło się 27 stycznia, a zakończenie przewidziane jest na 30 stycznia. Sympozjum ma charakter rekolekcji. Spotkanie ma za zadanie także formację kapłanów. Zostało ono zorganizowane przez Komisję ds. Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski. Bp Paweł Socha zwrócił uwagę w homilii na tajemnice wiary i posłuszeństwa Maryi:

– „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” to jest tajemnica wierności Matki Najświętszej Panu Bogu. Wkładam wolę ludzką w wolę Boga. A Ona jest święta i chce tego co dobre. Wiem, że wkładając moje decyzje w decydowanie Boga nie zbłądzę. Czerpiąc siły z Boga nie załamię się. Oto Tajemnica Maryi do naśladowania, byśmy wiedzieli, że bez Chrystusa nie damy rady. Bez pełnieni woli Boga nie zwyciężymy zła. W tym duchu przeżywajmy Eucharystię.

W sympozjum bierze udział ok. 60 kapłanów. Są to diecezjalni i dekanalni ojcowie duchowni, księża głoszący rekolekcje oraz spowiednicy kapłanów i osób konsekrowanych. O tym, jakie cel przyświeca spotkaniu mówi ks. Artur Ważny, ojciec duchowny kapłanów diecezji tarnowskiej:

– Zadanie pierwsze to towarzyszyć Jezusowi, by potem mógł nas posyłać, w Jego stylu, żebyśmy głosili Ewangelie, uzdrawiali chorych i wypędzali złe duchy. Żeby móc to robić koniecznie jest to pierwsze, żeby być z Nim. Każde rekolekcje właśnie mają to na celu, żeby być z Nim. Wejść w tajemnicę Jego Życia i żeby się z Nim zjednoczyć.

Księża uczestniczący w sympozjum rozważają hasło roku duszpasterskiego „Tajemnica wiary”. Oprócz Mszy św. i licznych modlitw, są także przewidziane konferencje tematyczne.