Finał projektu „Muzyka w świątyniach”

Druga edycja projektu „Muzyka w świątyniach” cieszy się niemałym zainteresowaniem. Od poniedziałku 23 września można było usłyszeć Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum w kościele św. Józefa oraz kościele św. Barbary i Andrzeja Apostoła.

Sakralna muzyka chóralna połączona z historiami poszczególnych świątyń przyciągnęła rzesze częstochowian. W środę 25 września odbył się ostatni z trzech koncertów w kościele Podwyższenia Krzyża Św. Nad oprawą muzyczną czuwał maestro Janusz Siadlak, który mówi, że w repertuarze oprócz kompozytorów związanych z Częstochową, również można było usłyszeć dzieła światowych twórców:

– Przede wszystkim chcemy zaznajamiać publiczność częstochowską z naszą wspaniałą historią. Do tego wielkie nazwiska światowej chóralistyki, światowego dziedzictwa muzyki chóralnej: Francis Poulenc, Edward Elgar, Charls Stanford i wielu innych.

Dr. Juliusz Sętowski był odpowiedzialny za przybliżenie słuchaczom historii danych świątyń. Jak mówi, kościół Podwyższenia Krzyża Św. jest obiektem architektonicznie niezwykle ciekawym:

– Kościół Podwyższenia Krzyża Św. jest w sumie nowym kościołem. Szukając materiałów ikonograficznych, udało nam się znaleźć zaledwie kilka fotografii. Podlegający temu kościołowi kościółek Jezusa Konającego jest bardziej wartościowy od strony artystycznej i architektonicznej, bo to okres XIX wieku. Jest bogaty od strony rzeźbiarskiej, architektonicznej, mimo że wybudowany z cegły, ale wtedy sztuka kamieniarska i budowlana była na wysokim poziomie i to jest widać w tym kościółku.

Patronat nad wydarzeniem objął abp Wacław Depo, a pieczę medialną sprawowało Radio Fiat oraz portal czestochowskie24.pl

AK