Wystawa biżuterii patriotycznej na Jasnej Górze

We wtorek, 4 grudnia na Jasnej Górze otwarto wystawę „Biżuteria patriotyczna i pamiątki historyczne XIX i XX w.”. Przed wernisażem Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo.

W homilii nie zabrakło wątków patriotycznych. – Już od momentu chrztu jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, który nas oświeca i daje nadzieję. Ta nadzieja zawieść nie może, bo została złożona w Chrystusie i pozwalała nam, w imię sprawiedliwości dziejowej, poprzez walkę, cierpienie i śmierć naszych braci i sióstr, powracać na mapy Europy i świata, nie ulec i nie zginąć. (…) Wolność i niepodległość nie stały się naszym udziałem raz na zawsze, tak jak nie stały się naszym udziałem jednego dnia. One muszą być zdobywane wciąż od nowa.

Po Mszy św. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk, wręczył abp. Wacławowi Depo medal Pro Bono Poloniae w uznaniu za krzewienie postaw patriotycznych. – Najważniejsze, że jestem przy Matce, przy Jej sercu, a największym odznaczeniem jest miłość do Boga i do ojczyzny. W tym duchu dziękuję za to, że mogę przyłożyć rękę do tego dobra i odpowiedzialności za losy ojczyzny i Kościoła na naszej ziemi – powiedział po przyjęciu medalu abp Wacław Depo.

Z faktu zorganizowania na Jasnej Górze wystawy „Biżuteria patriotyczna i pamiątki historyczne XIX i XX w.” bardzo zadowolony był szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk. – Jasna Góra to miejsce szczególne dla każdego Polaka i katolika. Cieszę się, że w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości możemy zaprezentować niezwykłą wystawę, pokazującą polską biżuterię patriotyczną. Biżuterię, która powstawała w okresie zaborów i która łączyła w sobie dwa elementy – ogromne umiłowanie wolności i niepodległości, ale również świadectwo wiary Polaków w odzyskanie suwerenności. Na wielu krzyżykach, pierścieniach i ryngrafach wygrawerowane są inskrypcje-modlitwy narodu polskiego o przywrócenie niepodległości. Chcemy, aby ta wystawa przypominała o naszym doświadczeniu historycznym XIX i XX w. Polska jest Polską dlatego, że została zbudowana na fundamencie chrześcijańskim. Wiara w Boga i służba ojczyźnie – to nierozerwalne elementy tworzące nasz polski kod kulturowy.

Na 40 planszach prezentowane są eksponaty z okresu od manifestacji warszawskich do 1918 r. Przedmioty pochodzą z prywatnej kolekcji Wojciecha Postuły, antykwariusza z Warszawy. – Ta wystawa jest ukoronowaniem pewnej drogi. Kolekcjonerstwo jest drogą, która się nie kończy. Ekspozycja przedstawia biżuterię patriotyczną, a patriotyzm powinien łączyć się z wiarą. Tak było w latach walki o niepodległość Polski. Na bazie mojej kolekcji powstała książka, a na bazie książki wystawa. Jasna Góra jest chyba najlepszym miejscem do jej prezentacji.

Wystawę „Biżuteria patriotyczna i pamiątki historyczne XIX i XX w.” można oglądać na Wałach jasnogórskich.

Maciej Orman