Apel Straży Miejskiej w sprawie zgłoszeń dot. smogu

Straż Miejska w Częstochowie apeluje do mieszkańców powiatu częstochowskiego i sąsiednich gmin o to, by do dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie nie zgłaszać przypadków podejrzenia spalania śmieci w domowych piecach na terenie „swoich” gmin. Częstochowscy strażnicy miejscy mogą prowadzić kontrole tylko na terenie Częstochowy.

W 2018 roku dyżurni częstochowskiej Straży Miejskiej otrzymali 3180 zgłoszeń w zakresie ochrony środowiska i gospodarką odpadami. Część zgłoszeń pochodziła jednak od mieszkańców sąsiednich gmin. Częstochowska Straż Miejska może kontrolować tylko posesje na terenie miasta. W sąsiednich gminach zgłoszenia dotyczące spalania śmieci w domowych piecach należy zgłaszać do właściwych urzędów czy służb działających na terenie tych gmin, które mają kompetencje do przeprowadzenia kontroli zmierzających do ujawniania przypadków spalania śmieci w domowych piecach.

Mieszkańcy Częstochowy swoje uwagi na temat spalania śmieci powinni kierować m.in.: do dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie (tel. 986). W 2018 roku częstochowscy strażnicy miejscy przeprowadzili na terenie miasta blisko 2000 kontroli „domowych palenisk”, podczas których ujawnili ok. 358 przypadków spalania śmieci. Kontrole trwają cały czas.

źródło: sm.czestochowa.pl