Dobrze traktujesz, mniej ryzykujesz

ciagnik traktor pole

Nie dla wszystkich żniwa skończyły się szczęśliwie. Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie odnotował do końca sierpnia ponad sto wypadków przy pracy rolniczej i rolniczych chorób zawodowych, ale jednocześnie dane statystyczne pokazują, że z roku na rok wypadków jest coraz mniej. Do 31 sierpnia br. zaistniało na terenie województwa 321 takich zdarzeń, w analogicznym okresie zeszłego roku 351. – Jeżeli chodzi o teren działania Oddziału KRUS w Częstochowie, obsługujemy całe województwo śląskie, ale tutaj na terenie działania Oddziału to są placówki w Kłobucku, Koniecpolu, Lublińcu, Myszkowie oraz gminy podległe bezpośrednio pod Częstochowę. W kwestii wypadków, do 31 sierpnia br. była to liczba 129, w zeszłym roku było to 125 wypadków – mówi Tomasz Grzyb, specjalista z Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie.

W tym roku odnotowano w województwie 5 wypadków ze skutkiem śmiertelnym, w tym na terenie placówki w Lublińcu, w Koniecpolu oraz w Myszkowie. Do wypadków doszło w wyniku poturbowania przez byka, przewrócenie ciągnika podczas zwożenia siana na nachylonym terenie oraz wciągnięcie przez prasę zbierającą słomę.

Dla własnego dobra rolnicy powinni jak najszybciej zgłaszać wypadki przy pracy. – Jest to termin bez zbędnej zwłoki. Niejednokrotnie może zdarzyć się, że osoba przebywa w szpitalu, jest to osoba samotna, więc terminem bez zbędnej zwłoki będzie, załóżmy, jeśli nie ma innej możliwości zgłoszenia tego wypadku, po wyjściu ze – mówi Tomasz Grzyb. – Opcje zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej są wszelakie, czyli możemy go zgłosić osobiście, może go zgłosić świadek wypadku, jakakolwiek osoba. Możemy zgłosić go telefonicznie, pisemnie, drogą mailową. Dla nas, jako inspektorów prowadzących postępowania powypadkowe, bardzo ważne jest, aby te wypadki były zgłaszane jak najszybciej, bo musimy dojechać na miejsce zdarzenia, dokonać oględzin przedmiotów związanych z tym wypadkiem, sporządzić z tego postępowania protokoły i niejednokrotnie zdarza się, że zgłoszone ze zbędną zwłoką wypadki sprawią, że nie będziemy mogli określić wszystkich okoliczności, co może skutkować nie uznaniem takiego wypadku za wypadek przy pracy rolniczej.

Do tej pory działały dwa istotne projekty prewencyjne: „Upadek to nie przypadek” oraz „Nie daj się wkręcić”. W tym roku ubezpieczeni w KRUS są przestrzegani przed kolejnym zagrożeniem. Akcja prewencyjna „Dobrze traktujesz, mniej ryzykujesz” przestrzega przez zwierzętami. Dotyczy to np. pogryzień, uderzeń, nadepnięć, kopnięć przez zwierzęta, zwłaszcza w przypadku zwierząt dużych, jak bydło, trzoda chlewna, konie. Ta akcja jest promowana w trakcie działań podejmowanych przez pracowników KRUS. Są to zarówno szkolenia, jak i formy działalności pozaszkoleniowe: konkursy o tematyce BHP, pokazy bezpiecznego użytkowania maszyn, udzielania pierwszej pomocy, środków ochrony osobistej i odzieży roboczej.

Krzysztof Rygalik