Dzień otwarty w Klubie Wzajemnej Pomocy „Szansa”

radomsko

Klub Wzajemnej Pomocy „Szansa” i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku, po raz kolejny wychodzą ze specjalną ofertą do mieszkańców Radomska w ramach „Klubu otwartych drzwi”. W poniedziałek od 10.00–20.00 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Jagiellońskiej 16, będzie można zapoznać się z ofertą pomocową, uzyskać informację na temat terapii uzależnienia od alkoholu, otrzymać wszelkie informacje i materiały na temat placówek lecznictwa odwykowego, grup samopomocowych oraz życia w całkowitej trzeźwości. W siedzibie stowarzyszenia dyżurować będą także psycholodzy i specjaliści terapii uzależnień.

źródło: UM Radomsko