EWT w teorii i praktyce

Regionalne seminarium informacyjne nt. Europejskiej Współpracy Terytorialnej w województwie śląskim odbędzie się 13 listopada w Katowicach.

Wydarzenie organizowane jest cyklicznie od lat ma na celu upowszechnienie wiedzy o programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT)/ Interreg dostępnych dla wnioskodawców z regionu. Stanowi ono także okazję do zaprezentowania doświadczeń beneficjentów z regionu w realizacji projektów międzynarodowych z wykorzystaniem środków unijnych.

Spotkanie odbędzie się w Sali Sejmu Śląskiego przy ul. Ligonia 46 w Katowicach.

O możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorem spotkania jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Tagged with