Jutro odsłonięcie pomnika Jana Długosza

dlugosz ajd

Jutro, 20 września, na kłobuckim rynku odbędzie się uroczyste osłonięcie i poświęcenie pomnika Jana Długosza. Odlany z brązu, ważący tonę pomnik przedstawia historyka siedzącego z księgą na kolanach i piórem w ręku.

W ramach obchodów Roku Długoszowskiego w Kłobucku o godz. 12.00 odbędzie się uroczysta Msza św. długoszowa (suma) celebrowana przez ks. abp. Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego, w Kościele pw. św. Marcina. O godz. 13.20 zaplanowano uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika Jana Długosza na Rynku im. Jana Pawła II. Uroczystości mają charakter otwarty.

W latach 1434-1448 Jan Długosz był w Kłobucku proboszczem parafii św. Marcina i Małgorzaty (obecnie św. Marcina). W latach 1459-1460 brał udział w misjach dyplomatycznych, które dotyczyły spraw polsko-krzyżackich, a w latach 1464-1466 prowadził rozmowy w sprawie zakończenia wojny trzynastoletniej z Krzyżakami. Od 1467 r. Długosz sprawował opiekę nad dziećmi króla Kazimierza Jagiellończyka.

Największym dziełem Długosza, pisanym do śmierci, są „Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego”, które obejmują 12 ksiąg dziejów Polski od czasów legendarnych do roku 1480. Długosz nazywany jest także ojcem polskiej heraldyki – jako autor pierwszego polskiego herbarza. Długosz był także fundatorem kilku kościołów, m.in. w Kłobucku.