Kaplica grobowa Krasińskich i nie tylko…

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Złotym Potoku przebudowany został w 1780 roku. Boczną nawę świątyni dobudowała rodzina Krasińskich, żeby pod jej podłogą miejsce wiecznego spoczynku znalazła Elżunia Krasińska – córka poety.

Do krypty schodzi się wąskimi schodami, znajdującymi się w rogu kaplicy. Odwiedziliśmy to miejsce wspólnie z proboszczem parafii, ks. Ryszardem Marciniakiem:

Symboliczne wejście do tej krypty zamykają drzwi odlane w warszawskiej odlewni pochodzące z XIX wieku. Na nich widnieje napis: „+ Tu spoczywają zwłoki / duszy przeanielonej / która za czteroletniego na ziemi pobytu / zwała się Elżbietą Krasińską / córka Zygmunta i Elżbiety z Branickich / Krasińskich + Urodzona w Warszawie 20 sierpnia 1853 r. / skonała w okrutnych cierpieniach w Potoku / 12 września 1857 r. + To dziecię przedziwnej było urody / i nigdy w życiu nie skłamało … Takiemu świadectwo, wraz ze łzami, na grobie / składają rodzice + O! Nasza zbawiona, do naydroższego / Utajonego / Módl się za nami / Przyczyń się za Ziemią, która cię wydała / I za tymi, w których domu pusto po tobie!”. Te słowa na pewno ułożył sam wieszcz narodowy.

Krypta nie jest jedynym ciekawym miejscem znajdującym się w parafii. Historię pobliskiego cmentarza opowiada ks. Ryszard Marciniak:

Nasz cmentarz jest bardzo stary i zawiera kilka ciekawych elementów. Podczas II wojny światowej zginęło tutaj mnóstwo żołnierzy z Armii Kraków. Wśród nich spoczywają: major Jan Wrzosek, Kazimierz Ochman, Władysław Wolski. Na złotopotockim cmentarzu znajduje się jeden z najstarszych grobów i jest to mogiła 19-letniej Jadwigi Rychter z 1883 roku.

Przed wejściem do kościoła umieszczono dwie tablice pamiątkowe. Pierwsza upamiętnia partyzantów z pobliskich lasów poległych w roku 1944. Druga poświęcona jest pamięci oddziałów partyzanckich działających podczas wojny w okolicznych lasach. We wnętrzu kościoła pw. św. Jana Chrzciciela można natomiast podziwiać ołtarz główny pochodzący z lat 1619-1645, który ufundował hetman wielki koronny Stanisław Koniecpolski.
KF