Nocne zdjęcia Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Żarkach

Niegowonice

W Żarkach zagościła wystawa fotograficzna Jakuba Krawczyka „Barwy Jurajskich Nocy”, prezentująca Jurę Krakowsko-Częstochowską pod osłoną nocy. Zdjęcia, które goszczą w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki, wykonane zostały metodą długiego naświetlania. Dzięki niej na fotografiach zaobserwować można niesamowity ruch gwiazd występujący podczas wykonywania zdjęć.
Wystawa do Żarek przyjechała prosto z Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie gościła przez tydzień. Zdjęcia, które tworzą ekspozycję, pokazują nocne ujęcia 26 charakterystycznych miejsc i obiektów Jury.
Wystawę można oglądać do 23 października.