Wizualizacja nowego zegara przed magistratem w Zawierciu

znak.phpW związku z zakończoną termomodernizacją gmachu Urzędu Miejskiego w Zawierciu na wiosnę 2014 roku zaplanowano ustawienie sześciometrowego totemu przed magistratem, który zastąpi zegar oraz zielony napis „Urząd Miejski” umieszczony na dachu budynku.

Na około sześciometrowym totemie umieszczony zostanie nowy zegar oraz napis informujący o siedzibie miejskiego samorządu. Koncepcję zagospodarowania terenu przygotowała pracownia projektowa z Bielska – Białej. Koszt i datę zakończenia budowy totemu poznamy po wyłonieniu wykonawcy tego przedsięwzięcia.

Zakończone pod koniec ubiegłego roku prace remontowe budynku Urzędu objęły: wymianę instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie ścian budynku, wymianę części okien oraz wykonanie nowej elewacji. Zakres robót objął: wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem kanałów grzewczych, docieplenie ścian budynku styropianem, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją wełną mineralną, wymianę części okien, wykonanie elewacji z płytek oraz kamienia naturalnego oraz wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej kotłownię.

Całkowity koszt zadania wynosi 1 400 757,64, w tym dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosła 401 610,00 zł, a pożyczka z NFOŚiGW – 803 527,00 zł.

źródło: UM Zawiercie