Wojewoda powołał Radę ds. Rodziny

4 czerwca rozpoczęła pracę powołana przez wojewodę śląskiego Jarosława Wieczorka Rada ds. Rodziny. Jedenastoosobowy zespół będzie doradzał w sprawach dotyczących rodziny w naszym województwie. Przewodniczącym gremium został wicewojewoda Jan Chrząszcz.

– Ufam, że dzięki partnerskiej rozmowie i debacie opartej na dialogu uda nam się wspólnie wypracować nowe rozwiązania poprawiające sytuację śląskich rodzin. Mimo, że w tej sprawie zrobiono już naprawdę bardzo dużo, to wciąż musimy dążyć do doskonałości i poprawy, bo śląska rodzina jest tego warta – mówił wicewojewoda Chrząszcz.

 Z tego miejsca pragnę wyrazić moją wielką radość, że właśnie w tym budynku i w tym konkretnym miejscu zacznie swoją działalność Rada, która będzie się zajmowała szeroko rozumianą polityką rodzinną – dodał.

Zadaniem, powołanej 23 maja br. zarządzeniem wojewody, Rady jest m.in. inspirowanie przedsięwzięć promujących wartości rodzinne w regionie. – Chcemy wychodzić z nowymi pomysłami, ale też opiniować i doradzać – podkreślał wicewojewoda.

Członkami Rady zostali m.in. samorządowcy, przedstawiciele stowarzyszeń oraz naukowcy. Akty powołania wręczył im, w imieniu wojewody śląskiego, wicewojewoda Chrząszcz. W skład Rady weszli (kolejność alfabetyczna):

 1. Jan Chrząszcz – wicewojewoda śląski, przewodniczący Rady ds. Rodziny,
 2. Przemysław Drabek – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej,
 3.  Witold Kacała – prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego „Kahal” w Czyżowicach,
 4. Sebastian Matyjaszczyk – Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej im. kard. prymasa Augusta Hlonda w Chorzowie,
 5. dr Mariola Mirowska – kierownik Zakładu Pracy Socjalnej i Zdrowia Publicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,
 6. Maria Nowak – pełnomocnik wojewody śląskiego ds. rodziny, zastępca przewodniczącego Rady ds. Rodziny,
 7. dr Ewa Porada – Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Katowickiej, archidiecezjalny doradca życia rodzinnego,
 8. Kazimierz Słobodzian – prezes Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape” w Częstochowie oraz wiceprezes Forum Organizacji Pozarządowych „Kafos” w Katowicach,
 9. Maria Wisińska-Kurz – współzałożycielka Centrum Integracji Społecznej w Jeleśni,
 10. dr hab. Piotr Wróblewski – Instytut Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego,
 11. Michał Żurawek – Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej w Jaworznie.

źródło: Śląski Urząd Wojewódzki, fot. Łukasz Szwej

Tagged with