Wójt Konopisk bez ułaskawienia

sad

Sąd Okręgowy w Gliwicach pozostawił bez rozpoznania prośbę o ułaskawienie lustrowanego wójta gminy Konopiska Jerzego Sochy. Przypomnijmy, pod koniec ubiegłego roku został on uznany za kłamcę lustracyjnego. Sądy I i II instancji uznały, że pełniąc funkcję publiczną wójta gminy Konopiska złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, w którym nie przyznał się do współpracy z SB w latach osiemdziesiątych.
W tej sytuacji Socha złożył prośbę o ułaskawienie go przez Prezydenta RP, jednakże po poniedziałkowym posiedzeniu Sąd Okręgowy w Gliwicach zdecydował o nierozpoznaniu prośby. Ustawa nie przewiduje bowiem stosowania ułaskawienia w sprawach lustracyjnych.