Małżeństwa do remontu

W Duszpasterstwie Akademickim Emaus zakończyły się rekolekcje dla małżeństw pod hasłem „Remont małżeński”. Poprowadził je Mieczysław Guzewicz, który podczas pobytu w Częstochowie odwiedził także Radio Fiat:

POSŁUCHAJ ROZMOWY
Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska