Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – 13 stycznia

13 stycznia to Niedziela Chrztu Pańskiego. Na ten dzień Kościół przygotował czytania:

Z Księgi proroka Izajasza (Iz 40, 1-5. 9-11), z Listu św. Pawła Apostoła do Tytusa (Tt 2, 11-14; 3, 4-7), i z Ewangelii św. Łukasza (Łk 3,15-16.21-22). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska