Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – 27 stycznia

27 stycznia to Trzecia Niedziela zwykła. Na ten dzień Kościół przygotował czytania:

Z Księgi Nehemiasza (Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10), z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 12, 12-30), i z Ewangelii św. Łukasza (Łk 1, 1-4; 4, 14-21). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska