Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – XV Niedziela zwykła

Na XV Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania:

Z Księgi proroka Izajasza (Iz 55,10-11), z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 8,18-23), i z Ewangelii św. Mateusza (Mt 13,1-23). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska