Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – XVII Niedziela zwykła

Na XVII Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania:

Z Pierwszej Księgi Królewskiej (1 Krl 3,5.7-12), z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 8,28-30), i z Ewangelii św. Mateusza (Mt 13,44-52). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska