Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – XXII Niedziela zwykła

Na XXII Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania:

Z Mądrości Syracha (Syr 3,17-18.20.28-29), z Listu do Hebrajczyków (Hbr 12,18-19.22-24a), i z Ewangelii św. Łukasza (Łk 14,1.7-14). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska