Wernisaż XXI konkursu plastycznego dla dzieci niepełnosprawnych

W piętek, 8 grudnia w Regionalnym Ośrodku Kultury przy ul. Ogińskiego 13 w Częstochowie otwarto wernisaż wystawy prac XXI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  – Imprezę współorganizuje Miejska Galeria Sztuki, a nagrody finansowe ufundowało Starostwo Powiatowe –   mówi dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury  Małgorzata Majer.

Tematem konkursu były odbyte podróże, zarówno te bliskie jak i te dalekie: autobusem, tramwajem, pociągiem, samochodem czy samolotem, ale również i te podróże odbywające się w naszej wyobraźni.

Konkurs adresowany był do wszystkich dzieci specjalnej troski ze szkół podstawowych, gimnazjów specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych oraz domów dziecka z terenu województwa śląskiego.

PN