XIII Regionalny Konkurs na tradycyjne ozdoby bibułkowe

znak
Celem konkursu jest zachowanie starej tradycji ozdabiania wnętrz mieszkalnych, pobudzenie i promocja twórczości ludowych artystów, pozyskanie dla tej tradycji nowych i młodych twórców. Konkurs jest otwarty i dostępny dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Przedmiotem konkursu są tradycyjne ozdoby bibułkowe (pojedyncze kwiaty, wiązanki, girlandy, rozety, bukiety, wianki, pająki, a także inne ozdoby nawiązujące do tradycji zdobnictwa bibułkowego).

Każda praca winna być przygotowana przez jednego indywidualnego wykonawcę.

Autorom najciekawszych i najpiękniejszych ozdób i kwiatów zostaną przyznane nagrody pieniężne ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie. O ilości i wysokości nagród konkursowych zadecyduje Komisja plastyków i etnografów.

Prace konkursowe z opisem zawierającym: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, wiek, numer telefonu, należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie (tymczasowa siedziba w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Kuhna 22) w dniach  8 – 9 maja 2014 roku w godz. 9.00-19.00. 13 maja 2014 r. znany będzie werdykt komisji.

Ogłoszenie wyników konkursu połączone z wręczeniem nagród nastąpi podczas IX Festynu rodzinnego w ogrodach plebańskich dnia 15 czerwca 2014 roku o godzinie 15.30 (dokładne miejsce imprezy: Parafia pw.św. Jana Chrzciciela w Olsztynie, ogrody plebańskie obok kościoła).

Wystawa czynna będzie od 19 maja do 31 maja 2014 roku w tymczasowej siedzibie GOK-u w godzinach pracy Ośrodka. Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie.

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie, tel. (034) 328 53 13