22 września 1942 roku niemiecka policja oraz wojsko przystąpiły do likwidacji Getta Częstochowskiego. W przeciągu dwóch tygodni, pociąg śmierci wywiózł do obozu zagłady w Treblince około 40 tysięcy żydów, skąd zdecydowana większość już nigdy nie wróciła.

Podobnie jak w przypadku Czarnego Poniedziałku i wielu innych niemieckich zbrodni, także likwidacja Getta Częstochowskiego była pieczołowicie zaplanowana. Kluczowe przygotowania rozpoczęto już 21 września, gdy pociąg śmierci, w którego istnienie wielu ludzi nie wierzyło, wjechał na ówczesną częstochowską stację towarową. Historię Getta omawia Wiesław Paszkowski z Muzeum Częstochowskiego:

W 1939 roku żyło w Polsce około 35 milionów ludzi. Po II wojnie światowej liczba ta spadła do 24 milionów. Nigdy nie ustalono dokładnej ilości osób, które poniosły śmierć podczas jej trwania. Łatwo jednak wyliczyć, że szacunkowa liczba zamordowanych lub zaginionych sięga niewyobrażalnych 11 milionów, często niewinnych istnień.

Likwidacja Getta Częstochowskiego i inne niemieckie zbrodnie pokazują, że gdy garstka obłąkanych ludzi uzna, że ma prawo do decydowania o życiu, zdrowiu i majątku innych, dochodzi do tragedii, której nie sposób wyrazić nawet w liczbach. Pamięć o tych wydarzeniach powinny być dla nas przestrogą na przyszłość.

Likwidacja Getta Częstochowskiego
Skip to content