Abp Depo na pielgrzymce Świata Osób Słabych: “Jesteśmy Dobrą Nowiną dla współczesnego świata!”

Na Jasną Górę po raz 26. dotarła Pielgrzymka Świata Osób Słabych, organizowana przez stowarzyszenie “Betel”. Wśród pątników, prócz członków Ruchu Betel byli także bezdomni z Fundacji św. Barnaby czy podopieczni Ośrodka Terapii Uzależnień „Betania”. Punktem kulminacyjnym pielgrzymowania była Eucharystia pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, w bazylice jasnogórskiej.

Przed rozpoczęciem Mszy św. Metropolita Częstochowski zapytany o to, jak powinniśmy się przeciwstawiać swoim codziennym przeciwnościom, mówił:

-Wzorem do znoszenia trudności i codziennych krzyży jest Chrystus. On będąc prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, nic mu nie brakowało w jego integralności. Dlatego to, że wziął krzyż za nas dla naszego zbawienia to jest jednocześnie dla nas droga, że nie możemy patrzeć się na siebie, na swoją bezradność, ale przede wszystkim zwracać się ku Chrystusowi. Przez niego znajdziemy przy Bogu miejsce w pełni człowieczeństwa.

Pielgrzymkę Świata Osób Słabych przywitał o. Ryszard Kowalski, podprzeor Jasnej Góry. W swojej mowie również nawiązał do cierpienia Chrystusa:

-Pan Bóg nikogo nie doświadcza ponad miarę. Na każdego wkłada krzyż stosownie do jego sił moralnych i fizycznych. Dostosowuje cierpienie do wytrzymałości, charakteru człowieka. Widocznie cierpienie musi być potrzebne, a jego rola w świecie jest konstruktywna. Bóg nawet swojemu jedynemu synowi kazał cierpieć.

– Pan Bóg nikogo nie doświadcza ponad miarę. Na każdego wkłada krzyż stosownie do jego sił moralnych i fizycznych. Dostosowuje cierpienie do wytrzymałości, charakteru człowieka. Widocznie cierpienie musi być potrzebne, a jego rola w świecie jest konstruktywna. Bóg nawet swojemu jedynemu synowi kazał cierpieć.

W homilii abp Wacław Depo mówił:

-Jesteśmy dobrą nowiną dla współczesnego świata. Pomimo, że świat tego nie rozumie i będzie mówił, że jesteśmy słabi, bezradni. Jesteśmy dobrą nowiną, bo zgodziliśmy dźwigać swój własny krzyż idąc za Jezusem. On powiedział bardzo wyraźnie: „Kto idzie za mną, a nie bierze swojego krzyża, nie jest moim uczniem. Nie jest mnie godzien.”Nikt nie przyjdzie do Boga bez swojego krzyża.

Całą pielgrzymkę podsumował ks. Jacek Marciniec, duszpasterz osób chorych i niepełnosprawnych:

-Bardzo się cieszę, że 26 pielgrzymka doszła do skutku i była źródłem radości. Ta liczba ponad 400 pątników z różnych stron to wielkie święto tych, którzy na co dzień doświadczają trudności. Tutaj czujemy się rodziną.

Zgodnie z tradycją po Mszy św. wręczone zostały statuetki “Ecce homo” będące nagrodą za świadectwo słabości, służby oraz działalność dobroczynną. W  tym roku statuetkę otrzymali: Mariusz Janas – podopieczny domu z osobami niepełnosprawnymi w Janowie k. Częstochowy, Piotr Weresiński – wolontariusz Fundacji św. Barnaby oraz Emilia Łaniewska – dyrektor Domu Opieki Społecznej w Skrzynnie.

Całej homilii abp. Depo można wysłuchać TUTAJ.

Skip to content