Częstochowskie MPK nagrodzone

mercedes_benz_citaro_g_-189_mpk_cz-wa

Częstochowskie MPK zostało wyróżnione przez kapitułę konkursu  “Jurajski Produkt Roku 2016” za działania proekologiczne. Kapituła konkursu organizowanego 16 raz przez częstochowską Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową, doceniła inicjatywy podejmowane przez przedsiębiorstwo z korzyścią dla naszego środowiska.

– Określono je mianem “Hat-tricku”, ponieważ docenione zostały zarówno: zakup 40 hybrydowych autobusów, budowa nowej hali autobusowej oraz instalacja stacji do tankowania gazu CNG – poinformował Maciej Hasik, rzecznik MPK w Częstochowie.

W 2013 roku “Jurajskim Produktem Roku” została uznana także nowa hala tramwajowa wybudowana na terenie zajezdni MPK.