Po pięciu latach osoby niepełnosprawne mogą znowu ubiegać się o dofinansowanie na zakup wózków o napędzie elektrycznym.

Pomoc w ich zakupie jest finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny samorząd”. O tym, kto może starać się o dodatkowe fundusze, mówi Agnieszka Romańska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie:

– O dofinansowanie wózka mogą wnioskować osoby, które mają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znacznym oraz niepełnosprawne dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Ci wnioskodawcy muszą być osobami, które ze względów zdrowotnych nie mogą poruszać się przy pomocy wózka ręcznego. Jest jeszcze ograniczenie wiekowe, bo muszą być to osoby w wieku aktywności zawodowej. Oczywiście jest możliwe, żeby osoby w wieku emerytalnym takie dofinansowanie otrzymały, ale muszą być wówczas osobami zatrudnionymi. Ponadto osoby, które nie pracują i się nie uczą, powinny być przez nas kierowana do eksperta PFRON, do oddziału wojewódzkiego po to, żeby ten ekspert orzekł, czy osoba zaopatrzona w ten wózek o napędzie elektrycznym będzie miała szansę powrotu na rynek pracy.

Mimo że dofinansowanie zakupu wózków o napędzie elektrycznym zostało przywrócone, to osoby chcące złożyć wnioski muszę jeszcze trochę poczekać:

– Zadanie jest przywrócone, ale ponieważ PFRON dopiero kilkanaście dni temu to zadanie przywrócił, to jeszcze żaden powiat w Polsce nie ma podpisanej umowy na realizację tego zadania. Oczywiście w stu procentach jest pewne, że ono będzie. Natomiast formalnie my nie możemy tych wniosków jeszcze przyjmować, skoro nie mamy podstawy prawnej, czyli umowy z PFRON-em i przekazanych przez nich środków na pokrycie tych zobowiązań. Myślę jednak, że w ciągu najbliższych kilku dni te formalności zostaną dopełnione i termin naboru wniosków zostanie podany do wiadomości.

Osoby niepełnosprawne, które złożą wnioski, będą mogły liczyć na dofinansowanie rzędu 90% wartości brutto wózka:

– Dofinansowanie zakupu wózka elektrycznego jest przyznawane maksymalnie w wysokości 10 tys. zł. Z tym że wymagany jest minimum 10% udział własny. Wszystko zależy od tego, ile kosztuje ten wymarzony wózek. Należy mieć to na względzie, bo trzeba będzie zrealizować ten zakup w dość krótkim czasie, czyli do końca bieżącego roku. Poza tym składając wniosek, trzeba dołączyć fakturę ofertową. W związku z tym osoba musi już tego wyboru dokonać i zdecydować się na jakiś konkretny wózek. Osoba musi być też świadoma tych konsekwencji finansowych, że minimum 10% wkładu własnego i pełna kwota nadwyżki powyżej 10 tys. zł.

Dodatkowe informacje o składaniu wniosków oraz ich terminie są dostępne na stronie mops.czestochowa.pl.

AK

źródło foto: www.pfron.org.pl

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content