Już 1 września do placówek edukacyjnych wracają uczniowie. W częstochowskich szkołach i przedszkolach naukę rozpoczną również dzieci z Ukrainy, które wskutek wojny nie mogą kontynuować nauki na terenie swojego kraju.

Ile dzieci dokładnie zacznie naukę w tym roku, mówi Rafał Piotrowski naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy:

Na dzień 1 września zgodnie ze złożonymi arkuszami, które wpłynęły do organu prowadzącego, rozpoczynać będzie edukację 33 371 uczniów, czyli prawie 1 500 uczniów więcej niż było w zeszłym roku. Na dzień 31 sierpnia w częstochowskiej edukacji jest zapisanych 1 027 uczniów, natomiast doliczyć do tego trzeba około 300 uczniów, którzy będą uczestniczyli w nauce od 1 września w tzw. oddziałach przygotowawczych. Czyli zarówno na poziomie szkół podstawowych jak i szkół ponad podstawowych, to na tym etapie daje o liczbę prawie 1 400 uczniów z Ukrainy, w 90% są to dzieci, które trafiły do Częstochowy po wybuchu wojny i ataku Rosji na Ukrainę.

Rafał Piotrowski zaznacza, że taka ilość dzieci utrudnia funkcjonowanie szkół, ale nabrane doświadczenie z drugiego semestru ubiegłego roku szkolnego pozwala na rozwiązanie tych problemów:

Do każdego oddziału przygotowawczego zatrudniamy pomoc nauczyciela na to pozwala prawo. Ze względów nazwijmy to solidarnościowych najczęściej zatrudniamy nauczycieli tak aby oni mogli mieć kontakt z edukacją, nie możemy ich zatrudniać jako nauczycieli ponieważ prawo na to nie pozwala, ale też i możliwości finansowe. Natomiast do każdego oddziału przygotowawczego jest i będzie zatrudniony dalej nauczyciel, który będzie w jakimś stopniu i opiekunem takich oddziałów przygotowawczych.

Jedną ze szkół, które będą nauczały ukraińskie dzieci jest Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków. Jak będzie wyglądała nauka mówi dyrektor placówki Teresa Trzepizur:

W naszej szkole nie będzie klasy, która będzie przygotowywała uczniów ukraińskich, natomiast dzieci będą uczyły się z polskimi rówieśnikami. Będą miały dodatkowo 6 godzin j. polskiego i ponieważ kontynuują już naukę w szkole, będzie jeszcze kilkoro nowych uczniów te kontakty będą uważam coraz lepsze. Tym bardziej, że są to dzieci osób, z którymi łatwiej się porozumieć i które już też rozmawiają w jakiejś części po polsku.

Rok szkolny rozpoczynają również dzieci z Ukrainy w Centrum Duchowości Św. Puszcza, które przebywają tam od marca. – Ten rok szkolny zaczynamy na nowych zasadach – mówi Paulina Gradek z Caritas Archidiecezji Częstochowskiej:

Udało nam się nawiązać współpracę ze szkołą ukraińską, która obejmie w taki eksternistyczny sposób opieką edukacyjną tą naszą grupę dzieciaków. Zajęcia będziemy rozpoczynać już od 2 września, od piątku, a właściwie już od poniedziałku pełną parą ruszamy w taki system szkolnictwa wzorowany na tym jak funkcjonuje to na terenie Ukrainy. Zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie z tego względu, że zależny nam, aby dzieci ukończyły kolejny rok edukacji według ich systemu edukacyjnego tak, aby w razie powrotu na Ukrainę nie straciły tego roku szkolnego.

Od połowy września ruszyć ma również w kilku szkołach program integracyjny dla 500 dzieci ukraińskich, a od października dodatkowe zajęcia dla dzieci z Ukrainy, które jeszcze nie mówią wystarczająco po polsku.

Skip to content