Dzień Inżynierii Materiałowej – „Przyszłość to materiały”

W piątek, 17 marca, odbył się Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej pod hasłem „Przyszłość to materiały”. Wydarzenie jest wynikiem współpracy 15 jednostek naukowych z całej Polski, w tym Politechniki Częstochowskiej i jej Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów.

Więcej o Dniu Inżynierii Materiałowej mówi koordynator wydarzenia na Politechnice Częstochowskiej, dr hab. inż. Monika Gwoździk:

– Dzień ten został zorganizowany z inicjatywy promocji inżynierii materiałowej. Chcielibyśmy pokazać zarówno młodzieży jak i dzieciom czym się zajmujemy. Nauka o materiałach, jakie otaczają nas materiały. Chcielibyśmy również zaprezentować uczniom nasze laboratoria, jak jesteśmy w stanie tutaj przeprowadzić doświadczenia, jakie mamy typy urządzeń. Może w przyszłości osoby te byłyby zainteresowane podjęciem studiów na kierunku, gdzie reprezentowana jest inżynieria materiałowa.

Ścieżka kariery dla wszystkich zainteresowanych studiowaniem kierunku Inżynierii Materiałowej jest otwarta i co najważniejsze nie tylko dla mężczyzn, a również dla kobiet:

– W zasadzie student kierunku inżynieria materiałowa, absolwent który ukończy nasz Wydział może pracować w przemyśle związanym z materiałami metalicznymi, kompozytowymi z materiałami polimerowymi, a także materiałami ceramicznymi. Szeroka baza gdzie rynek pracy oferuje szeroką gamę miejsc pracy w danych zakładach. Mamy wiele kobiet, które po kierunkach technicznych nie odbiegają niczym od panów. Świetnie sobie radzą na kierunku inżynieria materiałowa.

W Politechnice Częstochowskiej odbywały się warsztaty, eksperymenty, laboratoria i quizy. Zajęcia zostały skierowane do uczniów szkół średnich oraz uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. Nauki i ćwiczenia miały miejsce w salach zajęciowych Wydziału. Jednym z pierwszych wykładów był przedmiot fizyki z pokazaniem działania miernika temperatury:

– To nie jest urządzenie, które jest termometrem tylko miernikiem. Po drugie zobaczcie jaki ma zasięg temperatur. Czyli mamy bardzo zimną ciecz i ona wrze. To jest dlatego, że jest w temperaturze, gdzie ciecz przechodzi w stan gazowy.

Dzień Inżynierii Materiałowej obchodzony jest pod patronatem Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego.

Dzień Inżynierii Materiałowej - Politechnika Częstochowska 2023

Skip to content