Przełomowe wydarzenia, które miały miejsce w 1914 roku, zapisały się w kartach historii nie tylko Częstochowy, ale także całej Polski. I Wojna Światowa, bo o niej mowa, była największym konfliktem zbrojnym w Europie od czasu wojen napoleońskich.

W zaledwie kilka dni od ataku Austro-Węgier na Serbię (28 lipca 1914 r.) zakończyła się w Europie słynna „Belle époque” – szczęśliwa epoka i Europa pogrążyła się w I wojnie światowej. W jej wyniku zginęło ponad 14 milionów ludzi. Wojna przyniosła ogromne straty i nie rozwiązała większości konfliktów, które stały u jej źródeł. Więcej na temat historii I wojny mówi Mariusz Grzyb:

Wszystko zaczęło się od 28 czerwca 1914r kiedy doszło do zamachu w Sarajewie. 28 lipca Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii. 31 Lipca Niemcy zażądali od Rosji przerwania mobilizacji. 1 sierpnia Niemcy ogłosili wojnę z Rosja, 3 sierpnia ogłoszona została wojna z Francją, 4 sierpnia Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Niemcom, a 6 sierpnia Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Rosji.

Częstochowa była wówczas miastem przygranicznym i liczyła około 60 tys. ludzi. W mieście znajdował się na stałe carski garnizon, który co jakiś czas pacyfikował nastroje patriotyczne częstochowian:

W mieście stacjonowały oddziały 14 dywizji kawalerii. Częstochowa była siedzibą sztabu 14 częstochowskiej brygady straży granicznej, żołnierzy rozmieszczonych na granicy niemiecko-rosyjskiej.

Wybuch I wojny światowej wyznaczył symboliczny koniec wieku XIX oraz koniec hegemonii europejskiej na świecie. Wojna zakończyła się po ponad 4 latach – 11 listopada 1918 r.

Skip to content