Po zamieszczeniu przez nas informacji na portalach fiat.fm i czestochowskie24.pl odnośnie cofnięcia dotacji dla schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Częstochowie, MOPS zamieścił na swojej stronie na Facebook-u oświadczenie w tej sprawie.

Od wczoraj dobiegają do nas informacje o cofnięciu dotacji dla Schroniska dla bezdomnych mężczyzn im. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Częstochowie. Można o tym przeczytać na stronie częstochowskiej Caritas oraz na tablicy na Facebooku ks. Marka Batora, dyrektora Caritas archidiecezji częstochowskiej

Po wystosowaniu oświadczenia przez Caritas, próbowaliśmy w tej sprawie bezskutecznie skontaktować się telefonicznie z rzecznikiem Miasta Częstochowa. Z powodu wagi sprawy, nie mogliśmy czekać z publikacją.

Rozmawialiśmy na ten temat z bezdomnymi. W tej sprawie wypowiedział się również bp Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej.

Poniżej zamieszczamy pełne oświadczenie wystosowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie:

OŚWIADCZENIE MOPS W SPRAWIE ŚWIADCZENIA USŁUG SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH

W związku z pojawiającymi się na portalach społecznościowych i w niektórych mediach informacjami dotyczącymi sytuacji Schroniska dla bezdomnych im. św. Brata Alberta Chmielowskiego prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, przedstawiamy stanowisko dyrekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.
Prosimy o nierozpowszechnianie nieprawdziwych sformułowań jakoby MOPS miał wstrzymać wsparcie finansowe schroniska dla bezdomnych. Nieprawdziwe są też stwierdzenia, że MOPS miał zerwać umowę współpracy z częstochowską Caritas.
Umowa z Caritas na świadczenie usług w postaci schronienia w schronisku dla osób bezdomnych trwa nadal, natomiast obowiązuje ona do końca 2019 roku. W związku z tym jest konieczność przeprowadzenia transparentnej procedury wyłonienia podmiotu, który będzie realizował to zadanie od 1 stycznia 2020 roku – w tym przypadku było to postępowanie przetargowe otwarte dla wszystkich chętnych oferentów (w tym także Caritas).
Stan faktyczny na dziś jest taki, iż zgodnie z wymogami formalnymi zostały ogłoszone wyniki tego postępowania. Sprawa jest jednak w toku, żadne umowy nie zostały podpisane, podejmowane są działania, które pozwolą na rozstrzygnięcie sprawy. Nieuzasadnione są więc na ten moment wszelkie stwierdzenia mówiące o tym, iż zapadła decyzja o przeniesieniu osób bezdomnych w inne miejsce. Nie ma też możliwości teraz i w przyszłości, by kogokolwiek przenieść wbrew jego woli.
Prosimy o zaprzestanie formułowania i rozpowszechniania stwierdzeń, które nie odpowiadają faktycznej sytuacji, wywołują niepotrzebny strach i dezorientację u osób bezdomnych, a tym samym narażają je na ogromny stres.
Wielowymiarowe wsparcie osób bezdomnych i ich podmiotowe traktowanie było i jest priorytetem w naszym ośrodku. MOPS w Częstochowie od lat pomaga tym osobom w sposób wzorcowy. Prowadzi liczne działania, które mają wesprzeć je zarówno doraźnie jak i długofalowo. Jest liderem partnerstwa na rzecz przeciwdziałania problemowi bezdomności. Tym bardziej nieuzasadnione i godzące w dobre imię ośrodka są twierdzenia, jakoby osoby bezdomne były „wyrzucane z Częstochowy”.
Żadna z osób publikująca informacje w materiałach i mediach społecznościowych nie skontaktowała się z nami przed publikacją. Tym samy przekazywane informacje odbiegają od stanu faktycznego.
Apelujemy o powstrzymanie emocji oraz rzetelne przedstawianie rzeczywistej sytuacji, a także wstrzymanie się od zbędnych komentarzy do ostatecznego zakończenia sprawy.


Małgorzata Mruszczyk
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Źródło:
https://www.facebook.com/mops.czestochowa/, dostęp: 15.12.2019 r. 12:36

Będziemy dalej monitorować przebieg sprawy.

KG

Skip to content