Klinkierowa nawierzchnia pozostanie na ul. Glogera

Fot. Nie dajmy zniszczyć klinkierowych ulic w Częstochowie / Facebook.com

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie wystosował komunikat, w którym informuje o pozostawieniu klinkierowej nawierzchni na ul. Glogera.

Szczegóły wyjaśnia Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZD:

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że w obliczu społecznych wniosków o zachowanie ul. Glogera w nawierzchni klinkierowej, przed kilkoma dniami prace przy budowie zostały wstrzymane. […] Analizy prawne i techniczne wskazały, że istnieje możliwość ułożenia ponownie zdemontowanej na czas prac budowlanych nawierzchni klinkierowej po przebudowie ul. Glogera. […] Po remoncie podbudowy drogi i pozostałych elementów pasa drogowego, klinkier zostanie tam ułożony ponownie.

Jak podkreśla rzecznik MZD, ponowne ułożenie nawierzchni klinkierowej po remoncie tamtejszej infrastruktury drogowej wygeneruje dodatkowe koszty w wysokości 80 tyś. złotych. Nawierzchnia ul. Glogera była także przedmiotem obrad 45. Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta. Radny Paweł Ruksza tak komentuje sprawę:

Czterystu mieszkańców musiało interweniować, żeby miasto zmieniło zdanie i z powrotem zamontowało tą nawierzchnię klinkierową. I bardzo dobrze, że miasto zmieniło zdanie. I bardzo dobrze, że mieszkańcy potrafili się zjednoczyć i wymusić poszanowanie dla przestrzeni naszego miasta w ujęciu historycznym, kulturowym, w ujęciu poszanowania przestrzeni architektonicznej miasta.

Z pewnością mieszkańcy ucieszą się z faktu pozostawienia nawierzchni klinkierowej. Te dodatkowe 80 tysięcy złotych wydane na remont zrekompensuje fakt trwałości nawierzchni klinkierowej. Miasto w długookresowej perspektywie zaoszczędzi o wiele więcej pieniędzy, nie musząc co roku łatać dziur w asfalcie. Obyśmy kiedyś doczekali brukowanych dróg w całej Częstochowie.

RG

Skip to content