19 stycznia dziennikarze i pracownicy mediów zgromadzili się w Kaplicy Matki Bożej na wspólnej modlitwie i Mszy św. pod przewodnictwem abp Wacława Depo, metropolity częstochowskiego.

Wydarzenie to było przeżywane w duchu hasła: „Wszyscy tworzymy jedno» (Ef 4, 25). Od społeczności sieciowej do wspólnot ludzkich”. Są to słowa skierowane na 53. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Nawiązywał do nich abp Wacław Depo:

Ojciec Święty na 53. Dzień Środków Społecznego Przekazu zadał nam bardzo trudne zadanie, które wychodzi z testamentu Jezusa: abyśmy byli jedno, d sieci społecznościowych właśnie do wspólnoty osób przede wszystkim. Tutaj chodzi o konkretnego człowieka, do którego idziemy z Prawdą. Zadaniem, które ja również odczytuję dla siebie i dla moich współpracowników w prawdzie, jakim są dziennikarze to jest jedność poprzez Prawdę.

Przesłanie Ojca Świętego Franciszka z pewnością znajduje odzwierciedlenie w świecie dziennikarskim, w którym posłuszeństwo prawdzie jest niezwykle potrzebne.

A co jest najistotniejsze w zawodzie dziennikarza dla samego dziennikarza?

Posłuszeństwo prawdzie, to jest najważniejsze w zawodzie dziennikarza i myślę, że nie tylko w przypadku dziennikarza, który jest człowiekiem wierzącym, ale w ogóle – posłuszeństwo, wierność i służba prawdzie są najważniejsze. Dla nas, ludzi mediów katolickich to jest wierność Chrystusowi, bo to On jest Prawdą, Drogą i Życiem – mówi dziennikarka Aleksandra Mieczyńska, zastępca Dyrektora Radia Fiat.

Organizatorem spotkania modlitewnego był Referat Środków Społecznego Przekazu Archidiecezji Częstochowskiej.

KF

Skip to content