Na Politechnice trwa II Tydzień Aktywizacji Społeczno-Zawodowej

Politechnika Częstochowska przygotowała wraz z Ochotniczymi Hufcami Pracy wydarzenie, podczas którego uczniowie i studenci mają okazję spotkać się z potencjalnymi pracodawcami oraz uzyskać informacje, które być okażą się pomocne w planowaniu kariery zawodowej. Wydarzenie potrwa do czwartku 7 kwietnia.

W szczegóły trwającego Tygodnia Aktywizacji Społeczno-Zawodowej wprowadza dr inż. Renata Stasiak-Betlejewska, która opiekuje się projektem z ramienia Politechniki Częstochowskiej:

Celem Tygodnia Aktywizacji Społeczno-Zawodowej jest promocja działalności firm na terenie Politechniki Częstochowskiej oraz zachęcenie studentów również do działalności poza zawodowej. To jest też edukowanie studentów jak mogą rozwijać się pod kątem swojej przyszłej kariery zawodowej. Mogą to robić nie tylko w ramach praktyk i staży.

Wydarzenie ma wielowymiarowy charakter. Z jednej strony prowadzone są wykłady, podczas których prelegenci dzielą się ze studentami wskazówkami na temat rozwoju zawodowego. Ponadto studenci mogą porozmawiać z przedstawicielami największych firm działających w Częstochowie, o czym szerzej opowiada Monika Znamierowska z Biura Karier Politechniki Częstochowskiej:

Gościmy u nas na uczelni duże firmy z Częstochowy i okolic. Studenci mają możliwość przyjść, porozmawiać z firmami, zapytać o wymogi, zostawić swoje dokumenty aplikacyjne. Myślę, że jest to fajna forma kontaktu bezpośredniego na linii pracodawca – potencjalny pracownik.

W projekcie uczestniczą także Ochotnicze Hufce Pracy, które skupiają swoja uwagę na aktywizacji młodzieży w wieku akademickim zachęcając, aby już podczas studiów młodzi ludzie zaczęli zbierać doświadczenie zawodowe. Ponadto organizacja EuroDesk prowadzi działania zachęcające studentów do angażowania się w wolontariat, aktywność społeczną i charytatywną, która również może być źródłem wielu doświadczeń przydatnych w późniejszym życiu zawodowym.

W środę 6 kwietnia przewidziane zostały zajęcia online, natomiast w czwartek 7 kwietnia od godz. 10:00 w Auli Wydziału Zarządzania będzie można wziąć udział m.in. w Warsztatach Makijażu Biznesowego.

Skip to content