Przez trzy dni trwać będzie Ogólnopolska Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Pod hasłem „Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim” zgromadzeni duchowni omawiają aspekty rodziny w odniesieniu do współczesnych zagrożeń społeczno-cywilizacyjnych.

Ostatnia podobna konferencja w Częstochowie miała miejsce 13 lat temu. Walne zebranie stowarzyszenia odbywa się pod patronatem obecnego na konferencji metropolity częstochowskiego abp. Wacława Depo.

– Dzisiejsze czasy wymagają bardzo jasnego języka i precyzji. Wstępne wykłady, które wysłuchałem, pokazują nam pewną rozbieżność w prawie. Może być ono ustanowione jasny sposób, czyli chroniące podstawową godność człowieka, ale później przedstawiane są już konkretne przykłady zderzeń kulturowych i cywilizacyjnych. Stajemy wobec pewnych wyzwań, które dzisiaj muszą być bardzo mocno postanowione nie tylko na polu ogólnopolskim, ale i międzynarodowym – pouczał metropolita częstochowski.

W zakresie wyzwań, o których wspomina abp Depo, jest m.in. obrona rodziny przed szeregiem wspomnianych zagrożeń.

– Zagrożenia, które negują prawo naturalne, prawo Boże, a także tożsamość narodową, tożsamość każdej rodziny i pozbawiają rodziców prawa do wychowania dziecka – mówił ks. dr hab. Mirosław Sitarz, członek zarządu Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, który w swoich prelekcjach podejmuje temat praw dziecka w kodeksie prawa kanonicznego.

– Dziecko jest zgodnie z prawem kanonicznym od momentu poczęcia do 7. roku życia. Dziecko jest tym podmiotem prawa, które jest najbardziej zagrożone, ponieważ nie może o to prawo się dopominać i wyegzekwować tak, jak dorosły człowiek – dodał.

Konferencja trwa od 8, a zakończy się 10 września i odbywa się w Auli Jana Pawła II w Wyższym Seminarium Duchownym. Trzydniowy program składa się z sześciu sesji, którym przewodniczą biskupi diecezji z całej Polski. Wtorkowej, szóstej sesji przewodniczyć będzie bp Andrzej Przybylski.

BNO

Skip to content