Politechnika Częstochowska uruchomiła nowe laboratorium

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej zaprezentował 20 stycznia nowe laboratorium dydaktyczne. Studenci będą w nim mogli eksperymentować z nowoczesnymi technologiami branży samochodowej, zwłaszcza w obszarze jednostek napędowych. Oprócz testowania pracy czujników i sprawdzania skutków rozmaitych usterek silnika, laboratorium stwarza także możliwość badania napędu hybrydowego i elektrycznego.

Laboratorium Sterowania i Diagnostyki Samochodów łączy w sobie wiele dziedzin nauki, począwszy od informatyki po inżynierię maszyn. Politechnika będzie wykorzystywała nowe narzędzia, by pokazywać studentom i uczniom szkół samochodowych, jak nowoczesne systemy monitoringu pracy silnika działają w praktyce. Rozpoczynając prezentację laboratorium prof. Renata Gnatowska, zastępca kierownika Katedry Maszyn Cieplnych na politechnicznym Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki podkreśliła, że miejsce to powstało m.in. jako odpowiedź Uczelni na bieżące zapotrzebowanie rynku pracy:

Z deklaracji firm motoryzacyjnych z którymi współpracujemy wynika, że istnieją znaczące braki kadrowe, jeśli chodzi o specjalistów zajmujących się silnikami hybrydowymi i elektrycznymi. Tymczasem realizacja zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni wymaga ciągłego udoskonalania laboratoriów. To laboratorium powstało dzięki inicjatywie i pomysłowi naszych pracowników, przy jednoczesnym wielkim zaangażowaniu w realizację projektu – za co chciałabym serdecznie podziękować przede wszystkim panu prof. Wojciechowi Tutakowi.

Prof. Wojciech Tutak – również zastępca kierownika Katedry Maszyn Cieplnych – jest jednym z pomysłodawców i głównych realizatorów projektu stworzenia Laboratorium Sterowania i Diagnostyki Samochodów. Jak wyjaśnił, projekt ten jest naturalnym następstwem współpracy, jaką Politechnika Częstochowska podjęła do tej pory z technicznymi szkołami samochodowymi m.in. z Częstochowy i Piotrkowa Trybunalskiego:

Oczywiście zależy nam na tym, żeby studentów było jak najwięcej, dlatego też podjęliśmy takie działanie, żeby współpracować ze szkołami samochodowymi. Chcielibyśmy, żeby absolwenci tych szkół przychodzili do nas na studia i w związku z tym 2 lata temu podpisaliśmy umowę partnerską z Zespołem Szkół Samochodowych w Częstochowie, w ramach której realizowana jest klasa pod patronatem Politechniki Częstochowskiej – to jest tzw. „Innowacja pedagogiczna”, o nazwie Technik Pojazdów Samochodowych – Samochody hybrydowe i Elektryczne. […] Dokonujemy ewaluacji naszego programu nauczania tak, żebyśmy wprowadzali nowe bloki tematyczne i przedmioty do zajęć, żebyśmy po prostu nadążali za tym, co rynek pracy oczekuje od naszych absolwentów.

Zapaść gospodarcza początku lat ‘90 sprawiła, że polska myśl techniczna pozostała daleko w tyle za takimi krajami jak Korea, Chiny czy nawet Rosja lub Czechy. Laboratorium Sterowania i Diagnostyki Samochodów jest dowodem na to, że częstochowscy naukowcy wytrwale odrabiają straty, dając jednocześnie swoim studentom szansę na wejście na rynek pracy z dużo wyższego pułapu technologicznego, niż dotychczas. Mimo, że nowe laboratorium dostosowane jest do obserwacji silników hybrydowych i elektrycznych, w kuluarach Politechniki mówi się także o najczystszym rodzaju napędu, jakim jest silnik wodorowy. Być może już za kilka lat Politechnika Częstochowska zaprezentuje pierwsze w Polsce laboratorium, dedykowane właśnie tej technologii.

Nowe laboratorium PCz

Skip to content