W czwartek 7 kwietnia na Politechnice Częstochowskiej odbyła się konferencja dla nauczycieli, podczas której omówiono nowe narzędzia edukacyjne oraz zaprezentowano obszary, w których Politechnika może organizować bezpłatne warsztaty dla młodzieży szkolnej.

W wydarzeniu „Studia techniczne – Inwestycja w przyszłość” wzięli udział przedstawiciele 21 częstochowskich szkół. Jest to pierwsza edycja zaplanowanego przez Politechnikę programu współpracy z nauczycielami, o czym więcej mówi Monika Znamierowska z Biura Karier Politechniki Częstochowskiej:

Nasze seminarium jest skierowane do nauczycieli, pedagogów, doradców zawodowych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Częstochowy i okolic. Jest to pierwsze takie seminarium, planujemy kontynuację i mam nadzieję, że będzie to naszą stałą, cykliczną imprezą.

Fot. Radio Fiat

Projekt kładzie szczególnie duży nacisk na aspekty związane z opieką w ramach doradztwa zawodowego, jaką pracownicy oświaty mogą otoczyć swoich podopiecznych. Naukowcy omówili także obszary, w których widzą możliwość w pracy z dziećmi w ramach szkolnych warsztatów:

Chcemy zaprezentować naszą ofertę edukacyjną i to co mamy do zaoferowania, czyli bezpłatne zajęcia u nas na Uczelni, warsztaty i laboratoria oraz kursy przygotowawcze do matury. W ramach seminarium odbędzie się również szereg wykładów m.in. o nowoczesnych technologiach w nauczaniu a także o doradztwie zawodowym i tym, jaki ma wpływ na przyszłość młodych ludzi.

Politechnika Częstochowska wychodzi tym samym na przeciw potrzebom młodzieży, wspierając jednocześnie doskonalenie nauczycieli. Czwartkowe seminarium odbyło się na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. W planach są kolejne konferencje, w które angażować się będą także inne wydziały Uczelni.

Skip to content