Fot. Radio Fiat

Kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat – taki wyrok mogą usłyszeć pracownicy spółek miejskich, oskarżeni o oszustwo w sprawie przebudowy Drogi Krajowej nr 1 w Częstochowie. Zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień służbowych i poświadczenia nieprawdy w dokumentach, których wynikiem są straty finansowe dla miasta.

Akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom, wśród których są m.in.: ówczesny dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie Mariusz S., wicedyrektor zarządu dróg Emilia T., były prezes Oczyszczalni Ścieków „Warta” Rafał L. oraz jeden z wicedyrektorów „Warty” Tadeusz G. do Sądu Okręgowego w Częstochowie wpłynął 28 października 2019 roku. Sprawę przypomina sędzia Dominik Bogacz:

– W tej sprawie postanowieniem z 2 marca 2020 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie umorzył postępowanie karne częściowo z powodu braku znamion przestępstwa oraz z powodu tego, że społeczna szkodliwość czynu jest znikoma. Na to postanowienie zażalenie złożył prokurator Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. Po rozpoznaniu tego zażalenia Sąd Apelacyjny w Katowicach postanowieniem z 9 czerwca 2020 roku uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Częstochowie.

Po tym, jak akta sprawy wróciły do Częstochowy, 7 października ubiegłego roku sąd wyznaczył pierwszy termin rozprawy. Pisaliśmy o tym tutaj. Jak dodaje Dominik Bogacz – doszło do otwarcia przewodu sądowego, ale sprawa nie została zakończona. Wyznaczone zostały więc kolejne terminy na 10 listopada, a później 11 grudnia:

– Ten termin (11 grudnia) został odwołany. Kolejny wyznaczony został na 27 stycznia. Wskazać należy, że na podstawie art. 360 Kodeksu Postępowania Karnego sprawa toczy się z wyłączeniem jawności. Więcej na temat sprawy nie mogę nic powiedzieć.

Postępowanie dowodowe w sprawie toczy się nadal. Najpoważniejszy zarzut postawiony piątce oskarżonym to przestępstwo oszustwa połączone z fałszowaniem i używaniem spreparowanych faktur VAT, za co grozi kara od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

ABK

Skip to content