Radni PiS apelują do prezydenta: Jeśli nie radzi Pan sobie z rządzeniem, to powinien Pan zrezygnować z funkcji

Podczas sesji Rady Miasta Częstochowy, która rozpoczęła się dziś w południe (28.11) radni dyskutowali o projekcie budżetu na 2020 rok. Dwie godziny przed rozpoczęciem sesji, radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości zwołali konferencję prasową, podczas której przedstawili swoje postulaty dotyczące projektu budżetu.

Mocno podkreślali, że przyszłoroczne plany finansowe miasta są niewspółmierne do potrzeb mieszkańców, którzy, zdaniem radnych, coraz głośniej mówią o swoim niezadowoleniu ze sposobu zarządzania miastem.

– Prezydent wystawia obecnemu rządowy rachunek na kwotę blisko 144 mln zł, informując mieszkańców Częstochowy, że to wynik rządowych decyzji spowodował, że w mieście mamy ogromne zadłużenie. Chcemy państwu pokazać, że to wynik nieudolnych decyzji, niegospodarności prezydenta oraz sposobów, w jaki rządzi. Chcemy zaapelować z tego miejsca do pana prezydenta, że skoro wszystkie decyzje w rządzie są tak złe i w ich wyniku nie radzi sobie z rządzeniem miastem, to najzwyczajniej w świecie powinien zrezygnować z tej funkcji – rozpoczęła radna Monika Pohorecka.

Radni poruszyli wiele ważnych problemów, które nie mają swojego odzwierciedlenia w planowanym budżecie. Są to m.in. budowa Centrum Piłki Nożnej, wywóz i utylizacja odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w centrum Częstochowy, czy grożący miastu zwrot środków za autobusy hybrydowe.
Radni odnieśli się także do rachunku, który prezydent wystawił rządowi i skierował do sądu sprawę o dopłatę za wykonane zadania z zakresu administracji rządowej. Chodzi o działania prowadzenie ewidencji ludności i obowiązki Urzędu Stanu Cywilnego.

– Chciałbym odnieść się do rachunku wystawionym na 144 mln zł. Skoro prezydent zaskarżył polski rząd na kwotę 67 mln zł to dlaczego wystawił rachunek na 144 mln zł? Gdzie jest reszta pieniędzy? – pytał radny Paweł Ruksza.

Sesja Rady Miasta rozpoczyna się od czytania projektu budżetu, jednak w kolejnych punktach obrad jest zmiana w tegorocznym budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, która zakłada zmniejszenie o ponad 13 mln środków na budowę Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie.

Skip to content