Pokaz w szkołach filmu „Nie zabierajcie mamy”, cykl wykładów dla nauczycieli „Odkrywajmy historię Solidarności”, czy budowanie szkolnych kącików patriotyczno-historycznych. To tylko wybrane działania realizowane na terenie województwa śląskiego w ramach projektu „1981 – Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”.

Projekt skierowany jest do wszystkich szkół województwa śląskiego, a jego celem jest uświadamianie młodzieży o wydarzeniach związanych ze stanem wojennym w Polsce.

– Jest to upamiętnienie 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Chodzi nam o to, aby przekazać uczniom wiedze na temat dramatycznych wydarzeń z 1981 roku. Chcemy tym gestem oddać hołd ofiarom komunistycznego reżimu oraz osobom, które brały udział w strajkach w okresie stanu wojennego. Chcielibyśmy także wesprzeć nauczycieli w wiedzy na temat tej historii w poszukiwaniu materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć z młodzieżą. Działania w ramach programu są bardzo różne, a ich początkowy etap skierowany jest do nauczycieli, m.in. za sprawą serii wykładów – mówiła Alicja Janowska, dyrektor częstochowskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Zadania mają też na celu odnalezienie oraz zaprezentowanie jak największej liczby informacji na temat lokalnych wydarzeń związanych z grudniem 1981 roku. W dalszych etapach projekt ma obejmować konkursy skierowane dla młodzieży. Będą również zadania, które szkoły będą musiały wykonać samodzielnie.

– Pierwsze zadanie, które jest już realizowane przez szkoły to wystawy przygotowywane przez uczniów i nauczycieli. Są to miejsca patriotyczno-historyczne o stanie wojennym. Chcielibyśmy, aby miejsca takie były wyeksponowane dla wszystkich uczniów szkół. Będzie też podsumowanie konkursów oraz uroczystość w Katowicach dla najbardziej aktywnych szkół – dodała dyrektor częstochowskiej delegatury.

Jedną z wielu placówek zaangażowanych w projekt jest Szkoła Podstawowa nr 35 w Częstochowie, w której powstanie kącik historyczny. Nauczyciele oraz uczniowie szkoły zaangażują się również w konkurs patriotyczny, a także w odnalezienie świadków wydarzeń sprzed 40 lat, z którymi zostaną przeprowadzone wywiady przez katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Wszystko po to, by pamiętać.

– Dla wielu to bardzo niedawna historia. Mamy światków żyjących i pamiętających ten czas, tak jak rodzice naszych uczniów, spośród których wielu brało czynny udział w stanie wojennym. Niektórzy nie chcą pamiętać tej historii, bo był to trudny okres dla wszystkich. Dużo osób straciło wtedy pracę, były bardzo duże represje dla ludzi związanych z Solidarnością. Jako nauczyciel uważam, że to bardzo ważna historia dla uczniów. Warto znać dokonania ludzi, dzięki którym obecnie możemy cieszyć się wolnością wyjaśniła Anna Wewiór-Wiśniewska, nauczyciel historii oraz szkolny koordynator projektu.

Projekt „1981 – Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie” jest zorganizowany przez Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach. Jego koordynatorem jest Anita Imiołek, wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach, delegatury w Częstochowie. Partnerami akcji jest Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Dumni z Polski” oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, a także ich śląskie delegatury. Patronat nad wydarzeniem objęli: Jadwiga Wiśniewska, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego.

BNO

Skip to content