Rozpoczęły się prace budowlane w rejonie ulic Jesiennej i Bór

We wtorek 11 stycznia ruszyły prace drogowe, których celem jest stworzenie połączenia drogowego ulic Jesiennej i Bór. Inwestycja ma kosztować ponad 15 milionów złotych.

W związku z rozpoczęciem prac, w najbliższym czasie wystąpią utrudnienia w rejonie skrzyżowania ulic Bór i Jagiellońskiej. O szczegółach mówi Maciej Hasik z Miejskiego Zarządu Dróg:

Informujemy, że postępują prace przy rozbudowie ul. Jesiennej i budowie jej drogowego połączenia z ul. Bór w Częstochowie. Z uwagi na to od wtorku (11.01) możemy spodziewać się pierwszych niedogodności w obrębie realizowanych robót. W związku z budową kanału deszczowego w ramach realizacji wspomnianej inwestycji przez około miesiąc wystąpią utrudnienia w ruchu na zjeździe w ul. Bór z południowej jezdni ul. Jagiellońskiej. 

Inwestycja, oprócz nowego połączenia drogowego ma obejmować także budowę m.in. chodników i ścieżek rowerowych:

Rozbudowa ul. Jesiennej wraz z budową łącznika drogowego z ul. Bór znacznie usprawni komunikację w południowych rejonach miasta. W ramach prac przebudowany zostanie także istniejący ślad ul. Jesiennej od ul. Rydza – Śmigłego do al. 11 listopada. Roboty obejmą pełną infrastrukturę drogową. Na całej długości drogi w starym i nowym śladzie powstaną też chodniki i droga rowerowa oraz oświetlenie uliczne.

Zakończenie inwestycji zaplanowane zostało na drugą połowę maja 2023 roku.

Skip to content