Ruszyła dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

W sobotę 21 maja rozpoczął się nabór do nowego rodzaju służby w wojsku – dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Z tej okazji w 32 miejscowościach w całej Polsce miały miejsce pikniki wojskowe pod hasłem „Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej”.

Taki piknik miał też miejsce na Placu Biegańskiego w Częstochowie. W czasie jego trwania chętni mogli się zapoznać m.in. ze szczegółami rekrutacji oraz warunkami, jakie należy spełnić, aby podjąć szkolenie.

– Przede wszystkim trzeba być osobą pełnoletnią, obywatelem Polski i niekaranym. Należy posiadać zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia czynnej służby wojskowej. Do takiego rodzaju służby dokumenty można złożyć od razu u nas. Jeśli ktoś się jeszcze waha, może zasięgnąć informacji z pierwszej ręki: co trzeba zrobić, aby zostać żołnierzem, jakie warunki trzeba spełniać oraz kiedy można rozpocząć taką służbę – tłumaczył por. Jakub Szmida z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Częstochowie.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa trwa obecnie 12 miesięcy. Pierwszy miesiąc to szkolenie podstawowe, podczas którego adepci zdobywają umiejętności z zakresu regulaminów oraz taktyki.

– Przez ten czas jest zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie oraz wynagrodzenie. Po pierwszym miesiącu składa się przysięgę wojskową i przez następne 11 miesięcy odbywa się szkolenie specjalistyczne, gdzie dany żołnierz zdobywa umiejętności ze swojej specjalizacji – dodał por. Jakub Szmida.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa została wprowadzona Ustawą o Obronie Ojczyzny. Ustawa ta zawiera dostosowany do współczesnych wyzwań całokształt prawa wojskowego oraz propozycje mechanizmów finansowania jego modernizacji. Wskazuje również model do osiągnięcia 300 tys. żołnierzy w polskich siłach zbrojnych (250 tys. w jednostkach operacyjnych oraz 50 tys. terytorialsów). Nowy rodzaj służby ma być skutecznym mechanizmem zwiększania liczebności Wojska Polskiego oraz budowania jego rezerw.

BNO

 

Galeria: Radio Fiat

 

Skip to content