Fot. Radio Fiat

Zamrożona od blisko dwóch miesięcy działalność sądów powoli wraca do pracy. We wtorek 26 maja ustanowiono nowe, szczegółowe zasady funkcjonowania Sądu Okręgowego w Częstochowie, dotyczące obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.

Zmiany mają obowiązywać od 1 czerwca i dotyczą godzin otwarcia i funkcjonowania instytucji.

– Zgodnie z tymi zasadami, Biuro Obsługi Interesantów oraz punkt informacyjny Krajowego Rejestru Karnego będą funkcjonować od godz. 8:30 do 18:00 w poniedziałki oraz od godz. 8:30 do 15:00 od wtorku do piątku. Jest ustalona przerwa 30-minutowa od godz. 12:00 do 12:30 od poniedziałku do piątku – wtedy interesanci nie będą przyjmowani. Kasa sądu będzie czynna w poniedziałki od godz. 8:30 do 17:00, a w pozostałe dni tygodnia od godz. 8:30 do 14:30, także z półgodzinną przerwą od 12:00 do 12:30 – wymieniał Dominik Bogacz, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Zmiany dotyczą także ograniczenia liczby osób, przyjmowanych w różnych wydziałach Sądu.

– Zarządzono ograniczenie liczby osób w Biurze Obsługi Interesanta do sześciu osób w okresie 30 minut, a w punktcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego do czterech osób w okresie do 30 minut. Zarządzono także ograniczenie liczby osób w kasie sądu do czterech osób w okresie 30 minut. Skargi nie będą przyjmowane osobiście, będzie można je składać na piśmie lub drogą elektroniczną – dodał sędzia.

Należy oczywiście pamiętać o obowiązku noszenia maseczek ochronnych. Wymóg ten dotyczy także osób uczestniczących w rozprawach. Sędzia w uzasadnionych wypadkach może zezwolić na odsłonięcie twarzy, pod warunkiem spełnienia innych wymogów sanitarnych, takich jak stosowanie odpowiedniego odstępu od innych.

BNO

Skip to content