Sejmik wojewódzki wspiera szpital na Parkitce

Sejmik województwa śląskiego zdecydował o przekazaniu z budżetu województwa 5 mln złotych na poczet przeterminowanych zobowiązań Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Województwo planuje także wesprzeć szpital na Parkitce kolejnym zastrzykiem 10 mln złotych.

Obecnie wartość przeterminowanych zobowiązań Szpitala opiewa na kwotę 65 mln złotych. Zbigniew Bajkowski, dyrektor placówki nie ukrywa, że sytuacja jest skomplikowana i zawsze taka była:

Rzeczywiście sytuacja finansowa szpitala jest dość trudna. Z resztą trudna była zawsze. Jak przyszedłem do tego szpitala, to poziom przeterminowanych zobowiązań był na podobnym pułapie. Prowadzimy tu wiele działań mających na celu obniżkę kosztów funkcjonowania i to pomimo rosnących kosztów związanych z zatrudnieniem personelu. W jakimś stopniu się udało, natomiast – przynajmniej na ten moment – nie ma możliwości doprowadzenia do sytuacji, w której ten szpital byłby placówką, mającą płynność finansową. To na razie nie jest możliwe ale robimy wszystko w tym kierunku, żeby tak było.

W obliczu tak wielkiego zadłużenia, fakt pozostawania kwoty dłużnej na stałym poziomie jest dobrą informacją. Dzięki staraniom władz szpitala udało się uniknąć pogłębienia zadłużenia. Należy pamiętać, że Szpital cały czas funkcjonuje, co wiąże się choćby z koniecznością wymieniania szpitalnej aparatury na nowocześniejszą. Inwestycje i modernizacje konieczne do codziennego funkcjonowania, jakich szpital na Parkitce dokonał w ostatnich latach, również nie były bez znaczenia dla ogólnej kondycji finansowej placówki:

Wiele kosztów, które przekładają się na przeterminowane zobowiązania bierze się również z prowadzonych inwestycji, które są bardzo duże. To jest poziom inwestycji, których ten szpital jeszcze – od początku swojego powstania – nie widział. Myślę, że tutaj nie ma dobrego wyjścia. Jedno, o czym mogę zapewnić wszystkich częstochowian to to, że szpital będzie dalej pracował. My nie pozwoliliśmy sobie na zamknięcie naszych przychodni po to, żeby np. nie leczyć pacjentów chorych onkologicznie. W związku z tym, nie ma zagrożenia dla funkcjonowania szpitala. Nie ma ma zagrożenia dla możliwości leczenia się tu, wręcz przeciwnie, rozwijamy naszą działalność i myślę, że przyjdzie czas, w którym będziemy w stanie zbilansować naszą działalność.

Zastrzyk gotówki z budżetu województwa wprawdzie nie pozwoli na pokrycie całej kwoty zaległych zobowiązań, ale z pewnością przybliży do zbilansowania kondycji finansowej Szpitala.

Skip to content