Częstochowscy radni uhonorowali 30. rocznicę Światowych Dni Młodzieży, podczas których wierni z całego świata modlili się na Jasnej Górze z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Uchwała w tej sprawie podjęta została w czasie ostatniej Sesji Rady Miasta, 26 sierpnia. Był też wniosek PiS do prezydenta o odwołanie Łukasza Kota oraz kontrowersje w sprawie wypłat 500+.

O komentarz w sprawie podejmowanych na sesji tematów poprosiliśmy jednego z radnych Pawła Rukszę:

– Ostatnia Sesja Rady Miasta zapowiadała się na spokojną i krótką. Jak zwykle podczas sesji zmieniano wieloletnią prognozę finansową. Były też uchwały porządkujące: ogłaszające jednolitą treść dokumentów np. przy uchwale śmieciowej, zrezygnowano też z zasad nazewnictwa ulic. Kilka uchwał dotyczyło rozpatrzenia skarg mieszkańców. W tej kwestii mam pewną wątpliwość. Kiedy zadałem na sesji pytanie, czy Komisja Skarg i Wniosków zaprasza skarżących (mieszkańców) na rozstrzygnięcia. Tutaj nie jest to jednoznaczne. Jeden mieszkaniec sygnalizował mi, że nie wiedział nawet, iż jego skarga będzie rozpatrywana. Jak więc można rozpatrywać skargi tylko jednostronnie, mając odpowiedź tylko Urzędu Miasta? Temu się dziwię i dlatego głosowałem we wszystkich tych sprawach przeciwko rozpatrzeniu tych skarg.

Jak się okazuje, emocje podczas obrad wzbudziło m.in. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta w sprawie projektowanych rozwiązań w ustawie o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Chodzi tu o zmiany w wypłatach 500+, które zamiast samorządu obsługiwałby Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

– Samorząd częstochowski dowodził, że ZUS jest niekompetentny, a pracownicy zatrudnieni przez miasto będą musieli zostać zwolnieni. Prawda jest taka, że ci co mówili o tej niekompetentności nie mają o tym zielonego pojęcia. Nie pracują w ZUS i nie mają wiedzy na ten temat. Mogą za to krytykować rząd. Ta reforma, zlecenie zadania 500+ to było jedno z niewielu zadań, które samorządowcy nie kontestowali. Mówili, że wraz z zadaniem przychodziły też środki na jego realizację o wystarczającej wielkości. Może były one ponad potrzeby i dlatego samorząd walczy o dalszą obsługę tego zadania.

Kontrowersje wzbudził też apel klubu PiS do prezydenta w sprawie odwołania Łukasza Kota z funkcji naczelnika w Centrum Usług Komunalnych.

– To on jest odpowiedzialny za stan i brud naszego miasta. Za niewykoszone trawy już nie tylko na skrzyżowaniach, ale w każdym miejscu. Za szczury biegające po alejach. CUK i w osobie naszelnika Łukasza Kota nie wywiązuje się ze swoich zadań. Bierze za nie ogromne pieniądze (można to sprawdzić w oświadczeniu majątkowy), a miasto wygląda tak, jak nie powinno wyglądać – zwłaszcza w szczycie pielgrzymkowym, turystycznym.

Aktem porozumienia i współpracy radnych z różnych ugrupowań politycznych okazał się natomiast temat 30. rocznicy VI Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w Częstochowie 14 i 15 sierpnia 1991 roku.

– Jestem dumny z tego, że Rada Miasta (choć nie zawsze podejmuje mądre decyzje) uhonorowała właśnie to wydarzenie sprzed 30 lat. Doceniła te osoby, które napracowały się po to, aby VI Światowe Dni Młodzieży przebiegały pod względem organizacyjnym spokojnie i właściwie. Do dziś w historii samorządu Częstochowy nie było wydarzenia na tak wielką skalę.

Istnieje też możliwość, że o spotkaniu młodych z Ojcem Świętym Janem Pawłem II częstochowianom przypominać będzie pamiątkowa tablica. O tym jednak przekonamy się za jakiś czas.

ABK

Skip to content