Zasadnicza służba wojskowa jest już przeszłością. Nie kojarzyła się ona wielu poborowym zbyt dobrze i wielu młodych mężczyzn starało się jej unikać. Obecnie wygląda to zupełnie inaczej. Służba zawodowa daje wiele możliwości rozwoju, w związku z czym staje się coraz bardziej popularna.

Statystyki Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie z ubiegłego roku zdają się to potwierdzać. Ich szczegóły podaje ppłk Adrian Klimek, Wojskowy Komendant Uzupełnień.

– W 2019 roku, w ramach pokojowych operacji wojskowych, zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć. Przede wszystkim zorganizowaliśmy nabór do ochotniczych form służby wojskowej – podkreśla podpułkownik – w tym do służby zawodowej, ale także służby kandydackiej, terytorialnej, przygotowawczej, służby w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz Legii Akademickiej. W przypadku służby kandydackiej otrzymaliśmy prawie 200 wniosków do różnych szkół i uczelni wojskowych, ponadto powołaliśmy wielu młodych ludzi na studium oficerskie.

Rekrutacja do wojska to temat interesujący wielu częstochowian, ale również liczne częstochowianki. Zapytaliśmy kilkoro z nich, czy myślą o karierze wojskowej.

– Kiedyś miałem to w planach – nawet zdawałem do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Z czasem jednak przestałem się tym interesować, w związku z czym na chwilę obecną nic takiego nie planuję – mówi młody częstochowianin. – O karierze wojskowej nie, ale o służbie mundurowej tak. Planuję iść na studia z tym związane – dodaje częstochowianka. – Rozważałem pójście do wojska, ale póki co nie spieszy mi się tam zbytnio – stwierdza inny częstochowianin.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie włącza się ponadto w kwalifikację wojskową, której celem jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi.

– Przedsięwzięcie to jest realizowane przez administrację samorządową. W tym roku zostanie zorganizowanych 5 komisji lekarskich, które będą się mieściły w powiecie kłobuckim, lublinieckim, myszkowskim, częstochowskim i w samej Częstochowie. Do kwalifikacji wojskowej będą wzywani mężczyźni, urodzeni w roku 2001, ale także osoby starsze, które w ubiegłych latach do tej kwalifikacji się nie stawiły oraz kobiety, urodzone w latach 1996-2001 – podsumowuje podpułkownik.

Do kwalifikacji wojskowej należy zgłaszać się z dowodem osobistym i zdjęciem, które zostanie umieszczone w książeczce wojskowej, a także z aktualną dokumentacją medyczną. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie.

MSI

Skip to content