Święto Konstytucji 3 Maja

ghf

Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone jest z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ustanowiono je w roku 1919, a następnie w 1920.
Konstytucja uchwalona w 1791 roku była drugą na świecie – po amerykańskiej i pierwszą w Europie.Uchwalił ją Sejm Wielki zwołany w roku 1788.
Konstytucja ta ustanowiła trójpodział władzy, a jej głównym celem miało być wzmocnienie państwa po rozbiorze, jakiego dokonały w 1772 roku Prusy, Austria i Rosja. Dokument ten zniósł również wolną elekcję, wprowadzając zasadę dziedziczenia tronu.

Skip to content