System gospodarowania odpadami przy al. Wolności

Urząd Miasta Częstochowy informuje, że wszelkie sprawy dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi należy zgłaszać przy al. Wolności 30 (budynek Willi Generała).
– braku odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, uszkodzenia pojemników na odpady, braku dostarczenia na nieruchomość zadeklarowanych pojemników prosimy zgłaszać osobiście lub telefonicznie: (34) 37 07 197 lub (34) 37 07 198
– przyjmowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pok. nr 18, tel: (34) 37 07 140 lub (34) 37 07 141
– prowadzenia postępowań w zakresie określenia wysokości zobowiązania z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pok. nr 11, tel: (34) 37 07 144 lub (34) 37 07 143
– prowadzenia ewidencji księgowej dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sprawdzania terminowości dokonywanych wpłat, wydawanie zaświadczeń o zaleganiu lub niezaleganiu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pok. nr 20, tel: (34) 37 07 329, (34) 37 07 331 lub (34) 37 07 347
– wystawiania upomnień dotyczących należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wystawianie tytułów wykonawczych – pok. nr 25, tel: (34) 37 07 147