Trudne warunki pogodowe – dodatkowe wsparcie osłonowe dla osób w kryzysie bezdomności

W związku z utrzymującymi się trudnymi warunkami – niskimi temperaturami oraz dużymi opadami śniegu – Partnerstwo Lokalne na rzecz przeciwdziałania bezdomności na terenie Gminy Miasta Częstochowy wdrożyło dodatkowe działania osłonowe w ramach tzw. akcji „ZIMA”.

4 grudnia 2023 r. od rana patrol składający się ze strażników miejskich i streetworkerów patrolował miejsca niemieszkalne na terenie miasta, w których przebywają osoby bezdomne. Ze względu na dużą ilość zalegającego śniegu akcję przeprowadzono w ciągu dnia, co umożliwiło sprawne i bezpieczne dotarcie służb do wszystkich miejsc przebywania osób bezdomnych takich jak m.in. pustostany czy ogródki działkowe i skuteczne udzielenie pomocy.

W trakcie monitoringu osobom bezdomnym dostarczano gorącą zupę, herbatę i pieczywo. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby, była możliwość otrzymania ciepłej odzieży, kołdry. W trakcie akcji osoby bezdomne są informowane i zachęcane do skorzystania z wdrożonych w mieście form wsparcia, w tym m.in. możliwości skorzystania z ogrzewalni, doraźnych ciepłych posiłków w jadłodajni oraz otrzymania skierowania do placówki dla osób bezdomnych.

Monitoringiem 4 grudnia objęto 29 miejsc, w których zastano 38 osób.

Podobne działa rozpoczęły się również wcześnie rano we wtorek 5 grudnia. Patrole wyposażono w gorącą herbatę oraz kołdry. Ponadto od godziny 14:00 do 16:00, w jadłodajni prowadzonej przez Fundację Chrześcijańską “Adullam” przy ul. Krakowskiej 34 dla osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych był wydawany gorący posiłek (zupa i pieczywo).

Akcja „ZIMA” jest zorganizowana przez Partnerstwo Lokalne na rzecz przeciwdziałania bezdomności na terenie Gminy Miasta Częstochowy, a koordynowana przez MOPS w Częstochowie. Gorący posiłek przygotowuje Fundacja Chrześcijańska “Adullam”, w skład patroli oprócz strażników miejskich wchodzą streetworkerzy z Caritas Archidiecezji Częstochowskiej oraz Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy “AGAPE”.

Przebieg akcji oraz czas są na bieżąco uzgadniane z służbami tj. Strażą Miejską, streetworkerami oraz organizacjami pozarządowymi, tak by osiągnąć jak najwyższą skuteczność podejmowanych działań. Rekomendacje partnerów stanowią podstawę planowania i jej koordynacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

W razie utrzymywania się niekorzystnych warunków pogodowych, dodatkowe działania osłonowe będą kontynuowane lub wznawiane w razie potrzeby.

Apelujemy również do wszystkich mieszkańców naszego miasta o wzmożoną czujność i zwracanie uwagi na sytuację osób w kryzysie bezdomności oraz wszystkich innych przebywających na zewnątrz, które mogą wymagać wsparcia i pomocy. Prosimy o zgłaszanie takich sytuacji właściwym służbom – Straż Miejska – numer 986, MOPS w Częstochowie – tel. 34 324 38 22 – Sekcja ds. Przeciwdziałania Bezdomności lub, jeśli jest taka potrzeba, numer alarmowy 112.

Źródło fot. MOPS w Częstochowie

Skip to content