Uczcili rocznicę urodzin Romualda Traugutta

We wtorek, 16 stycznia uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego wraz ze swoimi wychowawcami uczcili 192. rocznicę urodzin patrona szkoły –  Romualda Traugutta. Wydarzeniu towarzyszył uroczysty apel i akademia. Z okazji dnia patrona szkoły przygotowano także promocję książki, którą napisał nieżyjący już nauczyciel matematyki w liceum Traugutta – Jerzy Rudenko. Monografia opowiada trudne przeżycia autora, jakich doświadczył on w trakcie wojny w Kazachstanie. Dzisiejszym wydarzeniem włączyliśmy się także w przypadające na 2018 rok obchody rocznicy odzyskania niepodległości, a za dwa lata przypadnie 100 – lecie naszej szkoły – mówi dyrektorka Małgorzata Jackowska.

Patron częstochowskiego II Liceum Ogólnokształcącego Romuald Traugutt do historii przeszedł przede wszystkim jako bezkompromisowy wobec zaborców dowódca wojskowy. Urodził się 16 stycznia 1826 r. w Szostakowie, miejscowości leżącej wówczas w guberni grodzieńskiej, a obecnie na Białorusi. W październiku 1863 roku przyjął funkcję dyktatora powstania. W kwietniu 1864 roku został schwytany przez Rosjan. 19 lipca 1864 r. rosyjski sąd wojskowy skazał Romualda Traugutta na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano na stokach Cytadeli Warszawskiej 5 sierpnia 1864 roku. Dość szybko po śmierci zaczął się rozwijać jego kult. W II RP propagatorem legendy Traugutta był Józef Piłsudski.

PN