Uwaga kierowcy! Jest wyjazd z Rakowskiej w stronę Katowic

Z uwagi na liczne prośby mieszkańców, jak i trudności ze zorganizowaniem tras objazdowych dla autobusów podmiejskich, wykonawca remontu Alei Wojska Polskiego (DK91) został zobowiązany do czasowej reorganizacji pracy i otwarcia dla ruchu wyjazdu z ul. Rakowskiej w stronę Katowic.
Wyjazd jest już aktywny. Rozwiązanie to będzie funkcjonować przez ok. 2-3 tygodnie do czasu przygotowania alternatywnego wyjazdu przez ul. Długą (także na wprost w ul. Bugajską). O wprowadzeniu tej relacji MZD poinformuje z wyprzedzeniem. Pozostałe elementy wyprowadzonej organizacji ruchu pozostają bez zmian.

źródło: facebook.com/miejskizarzaddrogwczestochowie

Skip to content